Tiền 500 nghìn ra đời khi nào?

luong-ngoc-anh-500-nghin-dong-ra-doi-khi-nao

Tiền 500 nghìn ra đời khi nào? Đây có phải là đồng tiền có mệnh giá cao nhất sẽ được luongngocanh.org giải đáp cho bạn trong bài viết này

Xem thêm: 1 cọc 500 nghìn đồng là bao nhiêu tiền?

Sản phẩm tiền Polymer được ngân hàng nhà nước Việt Nam phát hành năm 2003. Với 6 loại tiền Polymer từ ngày 17/12/2003 đến 30/08/2006

Loại tiền này và tiền chất liệu Cotton lưu hành song song và từng bước ngừng in loại tiền cotton này khi phát hành tiền Polymer ra ngoài thị trường

luong-ngoc-anh-500-nghin-dong-ra-doi-khi-nao

Ngay từ ngày đầu tiên 17/12/2003 hai đồng tiền trị giá 50.000 đ và 500.000 đ được phát hành cùng ngày từ đó ta có thể thấy Tiền 500 nghìn ra đời năm 2003 ( là ngày được cho ra thị trường lưu hành)

Ngoài ra tờ 500.000 đ cũng là loại tiền có mệnh giá cao nhất tại Việt Nam hiện nay

Blog Lương Ngọc Anh chuyên cung cấp các tin tức về tiền tệ, nghề bếp cho bạn đọc!

Author: admin

1 thought on “Tiền 500 nghìn ra đời khi nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *